Home Disclaimer

Disclaimer

E-mailadres Afdrukken PDF

World Wide Weddings B.V. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. World Wide Weddings, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen. Alle vlucht- en reisinformatie is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

World Wide Weddings B.V. is aangesloten bij de ANVR en SGR. World Wide Weddings B.V. behoudt wel het recht om op de trouwarrangementen afwijkende annuleringsvoorwaarden te hanteren. 

ANVR-Consumentenvoorwaarden

World Wide Weddings (KvK 28100926) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B:-Boekingsvoor-waarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

De navolgende bepalingen zijn door World Wide Weddings zelf vastgesteld: algemene voorwaarden World Wide Weddings.
Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

World Wide Weddings (KvK 28100926) is aangesloten bij SGR.
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.

Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

 

Kamer van Koophandel te Breda: 28100926
BTW nummer: NL820161433B01

Privacy statement

Wij van World Wide Weddings vinden het belangrijk, dat de bezoekers van onze website weten wat er gebeurt met de door hen op deze site ingevoerde of achtergelaten persoonlijke gegevens. Privacy is een onderwerp dat wij serieus nemen. In dit document geven wij u informatie over ons privacybeleid.

Gebruik informatie voor boeking of verzoek
Indien u via onze site informatie aanvraagd, wordt u verzocht persoonlijke gegevens in te voeren als naam, adres, e-mailadres en dergelijke.

Onze site is puur informatief en geeft geen mogelijkheden voor online reserveringen.

De door u ingevoerde informatie zal worden gebruikt voor het afhandelen van het verzoek c.q. offerte aanvraag. Niets van de door u ingevoerde informatie zal aan derden worden doorgegeven.

Gebruik voor zenden van aanbiedingen en informatie:
World Wide Weddings B.V. houdt u graag op de hoogte van informatie over ons, onze zakenpartners en/of derden, of doet u graag aanbiedingen, die voor u, bijvoorbeeld op grond van door u aangegeven interessen, interessant kunnen zijn.

 

anvrsgr